AGTECH s.r.o.

Rating a informácie o AGTECH s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre AGTECH s.r.o. 12066 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 110394. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 87.2647% spoločností je horších ako AGTECH s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti AGTECH s.r.o." href="http://agtech.sk-rating.com/">
   <img src="http://agtech.sk-rating.com/agtech.png" width="150" height="25" alt="Rating AGTECH s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating AGTECH s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia